Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của thietbicook.com:

Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào các biểu mẫu trên trang web hoặc tương tác với các tính năng khác của trang web. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan.

Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý tài khoản của bạn, gửi thông báo và thông tin liên quan đến dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung trên trang web. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong trường hợp bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng.

Cookie: Thietbicook.com sử dụng cookie để tăng cường trải nghiệm người dùng và thu thập thông tin về việc sử dụng trang web. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình, nhưng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng của bạn trên trang web.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là tùy ý và có rủi ro riêng của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và áp dụng từ thời điểm cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật mới.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật trên trang web thietbicook.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.