Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của thietbicook.com:

Chấp nhận điều khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng thietbicook.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Bản quyền: Tất cả nội dung trên thietbicook.com, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và các tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu của thietbicook.com hoặc các bên sở hữu nội dung tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trái phép mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Nội dung và thông tin: Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, thietbicook.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin có trên trang web. Bạn chịu trách nhiệm cá nhân khi sử dụng thông tin từ thietbicook.com và tự đánh giá tính chính xác và áp dụng phù hợp cho tình huống của mình.

Quyền riêng tư: Chúng tôi đảm bảo sự bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và duy trì tính bảo mật của tài khoản cá nhân của mình.

Liên kết: Thietbicook.com có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Việc truy cập các trang web bên thứ ba là tùy ý và có rủi ro riêng của bạn.

Hạn chế trách nhiệm: Thietbicook.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động liên tục và không gặp lỗi.

Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trên trước khi sử dụng thietbicook.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.